اینجا اطلاعات نیست سؤال نپرسید

✍به قلم شنیدستم ❇️سالها پیش، در آخرین روز هفته، سراسیمه وارد بانک شدم ساعت ۱۲ و خُرده‌ای را نشان میداد، باید از حسابم ۲۰ تومان برداشت می‌کردم، عابر بانکم جیب … ادامه مطلب