فوتبال اجباری در جنگ

«چند ماهی بود که فوتبال در گردان اجباری شده بود. اوایل تنبلی‌مان می‌آمد، اما ناصر کاظمی اصرار داشت که برای آمادگی بدنی حتماً باید ورزش کنیم و چون خودش بازیکن … ادامه مطلب