آخرین وضعیت پروژه‌های مهم فضایی کشور

توسط معاون وزیر ارتباطات تشریح‌شد: آخرین وضعیت ۱۰ پروژه مهم فضایی کشور رئیس سازمان فضایی ایران، آخرین وضعیت ۱۰ پروژه مهم فضایی کشور را تشریح کرد. به گزارش شنیدستم از سازمان … ادامه مطلب