بسم الله الرحمن الرحیم

((ن و القلم مایسطرون))

روز خبرنگار، مصادف با ۱۷ مرداد روز شهادت شهید محمود صارمی، فرصت گرانبهایی است برای پاسداشت مقام تمام کسانی که در راه روشنگری، آگاهی بخشی و در مسیر اعتلای آرمان‌های مقدس نظام، جان خود را تقدیم کرده‌اند.

بدون شک نام و یاد خبرنگاران، تداعی گر امانتداری، مسئولیت، تعهد و حرمت قلم است، قلمی که حضرت حق به آن قسم یادکرده است.

بی تردید کارکرد رسانه های محلی نیز در بیان مشکلات و به تصویر کشیدن وضع موجودِ منطقه که منجر به بهبود شرایط خواهد شد، غیر قابل انکار است.

اینجانب ضمن سپاس از همکاری و همراهی رسانه های ملی و محلی در حمایت از صنعت ارزش آفرین پتروشیمی، روز خبرنگار را به شما عزیزانِ خستگی ناپذیر تبریک می گویم.

امید است در سال تولید، پشتیبانی‌ها و موانع زدایی‌ها به سان گذشته، همراه و همیار ما در صنعت پتروشیمی باشید.

باشد که با وحدت و همگرایی، بتوانیم اهداف نظام، که همانا خدمت به ملت است، را به سر منزل مقصود برسانیم.

سرباز عرصه‌ی صنعت حسن نجفی سمنانی
مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایلام