روز های آتی نقشه کرونا «قرمزتر» و رو به سیاهی می‌رود

وزیر بهداشت با بیان اینکه برآورد ما این است که هفته جاری و هفته آتی نقشه قرمزتر و حتی به سمت سیاهی می‌رود، گفت: امروز دچار گرفتاری جدید و موج … ادامه مطلب