دکتر اسماعیل زارعی کوشا، استاندار کردستان در گفت و گو با شنیدستم اعلام کرد:

طی ‏تماس تلفنی با پدر ‎مهسا امینی (ژینا) ضمن دلجویی و تسلیت به ایشان و مادر داغدار متوفی، حسب دستور رئیس جمهور به وزیر کشور بر پیگیری جدی و بررسی دقیق علت حادثه و برخورد با هر گونه قصور و تقصیر احتمالی تاکید شد.