رئیس‌جمهور تاکید کرد: تحلیل محتوایی کتاب‌های درسی مرتبط با شناخت ایران

رئیس‌جمهور تحلیل محتوایی کتاب‌های درسی مرتبط با شناخت ایران، موضوع هویت اصیل و پرافتخار کشورمان و شناساندن آن به دانش‌آموزان و نسل‌های آینده را از جمله ماموریت‌های بنیاد ایران‌شناسی دانست … ادامه مطلب