درباره ما

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: آرمان مهدوی فر

دوره انتشار : پایگاه خبری

زبان: فارسی_کردی

آدرس پایگاه اینترنتی: shenidastam.ir

گرایش: عمومی

زمینه : اجتماعی، سیاسی‌

دفتر مرکزی رسانه: تهران_تهران

شماره تماس: 09363086790‌

در طول شبانه روز آماده پاسخگویی به شما عزیزان است.

پست الکترونیک : armanmahdavifar@yahoo.com