درباره ما

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: مهندس آرمان مهدوی‌فر

دوره انتشار: پایگاه خبری و اطلاع رسانی

زبان: فارسی_کردی

آدرس اینترنتی: shenidastam.ir

گرایش: عمومی

زمینه: اجتماعی، سیاسی‌

دفتر مرکزی رسانه: تهران

شماره تماس: 09363086790‌

در طول شبانه روز آماده پاسخگویی به شما عزیزان است.

پست الکترونیک: armanmahdavifar@yahoo.com